Tarih

Zalimliğin Kısa Tarihi
Faşizmin Barbarlığı: Linç
Tarih Atını ve Işığını Ararken
Kemalizm, Ulusal Sorun ve Mücadele Biçimleri Bağlamında Deniz, Mahir, İbo
Karşımızda Tarihsel Topraklarından Yok Edilmiş Bir Ermeni Halkı Hakikati Duruyor
Türkiye’yi Sarsan İki Deneyim: 15-16 Haziran İşçi Direnişi ve Gezi Ayaklanması
Louis Bonaparte'ın On Sekiz Brumaire'i Hakkında Bir Deneme
III. Enternasyonal’de Siyah Sorunu Üzerine
Yeni Komünist Hareket Bu Yeni Çağın İçinde Şekilleniyor
Çeviri: İspanyol Gribi Salgınında Sınıf Savaşı
Paris Komünü: Çığır Açan Tarihsel Girişkenlik ve İlk İktidar Deneyimi
Ermenistan Üzerine Josef Stalin
Türkiye Sol Hareketinin Soykırımlara Bakışı
Bulgaristan: Faşizme Karşı Mücadele Ve Birleşik Cephe / Berçem Öter
“Buraya Elimde Toz Beziyle Gebermeye Gelmedim!”
Afrika Ulusal Kongresi Ve Güney Afrika’nın Özgürleşme Mücadelesi
“Devrimin Silahlı Bekçileri” Halkın Fedaileri
Geçmişin Aynasından Molla Hareketini Anlamak
Ekim’in Sovyetleri
Ölüm Yıldönümünde “Eneski” Sosyalistlerden Hikmet Kıvılcımlı
Ekim'den Bugüne Ulusal Soruna Sosyalist Çözüm: Tam Hak Eşitliği Gönüllü Birlik Halk Egemenliği
100. Yılında Da Kadınların Gülümseyen Yüzü: Ekim Devrimi
Ekim'in Bilinci: Nisan Tezleri
Aktif Özsavunma Ve Örgütlenme: Kara Panter Partisi
İç Savaş Düzleminin Proleter Öznesi: Kızıl Tugaylar
Yenilgiden Zafere
KPD’nin Faşizme Karşı Askeri Politikası
1921 Anayasası – Özyönetim, Özerklik - Kürtler Ve Emekçi Sol
20. Yılında Gazi Ayaklanmasının Aynasından Hazırlık, Tarz Ve Atılım Üzerine Bir Hafıza Çalışması
Erdoğan Aydın’ın Son Kitabı Ve Tarihe Sınıfsız Bakış Üzerine

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi