AKP’nin Bölgesel Yayılmacı Hevesleri Ve Suriye

Emperyalistler ve bölgedeki işbirlikçi devletler Saddam Hüseyin’in sözde kitle imha silahları gibi, şimdi de İran’ın nükleer programının yarattığı tehlike üzerine gürültü koparıyorlar. Hem de tümü nükleer silahlara sahipken. Hem de emperyalist gericiliğin bölgedeki suç ortağı İsrail’in nükleer silahları bir sır değilken!

Aynı demagoji ve psikolojik savaş, Esad rejimi üzerinden de yürütülüyor. NATO emperyalistleri, nasıl ki, işgal ve savaşa karşı olan halkları Libya konusunda yalanlarla ikna etmişlerse, bugün de aynı başarıyı Suriye konusunda sergilemeye çalışıyorlar. Baas rejimine karşı demokrasi uğruna mücadele ettiklerine inanılmasını istiyorlar. Bölgenin Kralları ve Emirleriyle birlikte Esad yönetimine karşı, Suriye için “insan hakları ve demokrasi” savaşımı yürüttüklerini söyleyebiliyorlar.

1 Nisan’da, İstanbul’da, AKP ve emperyalistlerin kotardıkları “Suriye’nin Dostları” toplantısından sonra, 5 Nisan’da Harp Akademilerindeki konferansta Abdullah Gül’ün, “İran’ın nükleer programının gerilimin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali”nden söz edip “Türkiye’nin gelişmeleri uzaktan izleyemeyeceğini” açıklaması, füze kalkanının Türkiye’ye yerleştirilmesinin kabulünden itibaren İran rejimine karşı Türk burjuva devletinin değişen politikasını gözler önüne serdi. Ayrıca Harp Akademileri’ndeki konuşmasında Gül, “Suriye, Irak ve İran’daki gelişmeler ve bu gelişmelerden dolayı meydana gelen gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimaline” karşı “Türkiye için askeri hazırlık bir seçenek değil zorunluluk” diyerek, burjuvazinin ve AKP’nin, bölgesel yayılmacı heveslerini ortaya koydu.

Davutoğlu ise, Türkiye için Suriye meselesinde “olaylara zamanında müdahil olmazsak ve bu olaylar eğer benim geleceğimi de etkiliyorsa, o zaman bir tutum belirlemekle karşı karşıya kalırız. Bu bir zorunluluk meselesi, yoksa bir tercih meselesi değil” dedi. Soruna biraz yakından bakarak bu sözlerin gerçek anlamını görelim.

Esad karşıtı gerici ve emperyalist işbirlikçisi cepheye herkesten çok Türkiye kucak açıp destek verdi. Suriye Ulusal Konseyi (SUK) İstanbul’da kuruldu, emperyalistlerin ve Türk burjuva devletinin Suriye’ye askeri saldırısını isteyen tüm gruplar İstanbul’da. Hür Suriye Ordusu (HSO) komutanları ise saldırıları Hatay’dan örgütleyip yönetiyorlar. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ilk günden itibaren sert açıklamalarla Suriye konusunda emperyalist askeri saldırıyı kışkırttılar. Hatta öyle ki, “Suriye Dostları” İstanbul toplantısından savaş kararı çıkaramayan Erdoğan-Davutoğlu ekibi, Kofi Annan planının “başarı sağlamayacağını” peşinen ilan ederek savaş ve işgal isteklerini tekrarladılar.

Devletin tüm kademeleri, özellikle Suriye konusunda savaş dilini kullanıyor. Resmi ve diğer tekelci medyayı savaş çığırtkanlığıyla görevlendirmiş durumdalar. El Cezire ve emperyalist medya, “gerekli” haberleri hazırlıyor ve dünyaya servis ediyor. Türk burjuva medyasına da bunları Türkçeye çevirmek kalıyor! Son olarak El Cezire televizyonundan ayrılan bir grup medya emekçisi, Suriye’ye dair haberlerin önemli bölümünün düzmece olduğunu belgeleriyle ortaya koydular. O haberlerden biri, yere yatırılıp, üzerlerine kan izlenimi verecek boya dökülen çok sayıda insanla ilgiliydi. El Cezire kendi imal ettiği bu haberi, Esat rejiminin katlettiği insanlar biçiminde sundu!

Peki, ne oldu da Türkiye, Suriye ile “bir anda” kanlı bıçaklı hale gelip, Esad rejimine karşı savaş kışkırtıcısı ve örgütleyicisi pozisyonu aldı?

Burjuva devletin ve AKP’nin bölgesel yayılmacılık istekleri ile bu konuda kaderlerini ABD’ye bağlamış veya stratejilerini bu temelde hazırlamış oluşları belirleyicidir. Libya’dan sonra sıranın Suriye’ye geldiğini ve Esad rejiminin ipinin çekilmesinin an meselesi olduğuna iman eden AKP, yağmadan siyasi ve iktisadi pay kapmak için öne fırladı. Savaş tamtamları çalarak, bölgesel hegemonya hakkı konusunda uyarıcı oldu! Ne var ki, işler düşündüğü gibi gitmedi.

Güneybatı Kürdistan’daki, ulusal demokratik hareketin güç kazanması, Esad’ın rejime yönelen güçleri daraltmak için Kürt halkıyla, statü tanıma temelinde bir anlaşma yapması ihtimali ikinci etkendir. Bunun Kuzey Kürdistan’a etkilerini düşünmek bile inkârcı sömürgeci faşist rejimi ve hükümetini çıldırtmaya yetiyor.

En başta bunlar nedeniyle AKP, Suriye Baas rejiminin yıkılması için SUK ve HSO’nun silahlanmasıyla, eğitilmesiyle ve askeri faaliyetini örgütlemekle yetinmemekte, sınırda provokatif eylemler veya “insani yardım” adına planladığı 20 km derinlikteki “tampon bölge” işgalini hazırlamaya çalışmakta, dahası ABD ve AB emperyalistlerini Libya’ da yaptıklarının benzeri bir işgale zorlamaktadır.

Hangi Suriye Özgür Olacak

ABD ve bölgedeki işbirlikçileri, özellikle AKP diktatörlüğü, gerici savaşı örgütlemek ve işgale gerekçe yaratmak için her gün Suriye halkına demokrasi götürmekten dem vuruyor! Bu yalanın ardındaki gerçeğe biraz yakından bakalım.

Suriye’de Baas diktatörlüğüne karşı mücadele eden başlıca güçleri iki cephede toplayabiliriz.

Birinci cephe, silahlı mücadele yürüten, emperyalistleri ve Türk burjuva devletini işgale davet eden gerici cephe. Bu cephe SUK ve SHO’dan oluşuyor. Emperyalizm yanlısı burjuva muhalefet, kaderini emperyalistlerle birleştirmeye karar vermiş eski Baas’çılar ile Müslüman Kardeşler’den oluşuyor. Bu cephe Kaidecileri, Selefileri ve onların askeri eylemlerini kendi hegemonyası için kullanıyor.

İkinci cephe Birleşik Komünist Partisi ile demokratik özgürlükler isteyen ilerici güçlerden oluşuyor. Bu güçler Halkın Kurtuluşu ve Yenilenme için Değişim Cephesi içinde birleştiler. Esas olarak barışçı mücadele yürütüyor ve Baas diktatörlüğünü demokratik özgürlükler için reformlara zorluyor. Özellikle işbirlikçi güçlerin gerici iç savaşından sonra ayaklanmayla iktidarı alma eğiliminden uzaklaşarak reformlara yöneldiler.

Başlıca güçlerden biri olan Kürt hareketi iki ana eğilime ayrılmış durumda. Barzani ile ilişkide olan Kürt örgütleri SUK’la birleşme isteği taşırlarken, KCK platformundaki PYD ve yakın örgütler, rejim ve SUK’tan bağımsız ve ikinci cepheye yakın bir çizgi izleyerek Kürtlerin ulusal haklarını elde etmek için mücadele ediyorlar.

SUK ve Müslüman Kardeşler, emperyalistlere ve AKP’ye askeri müdahale çağrısı yapıyor, Katar emiri ve Suudi kralı tarafından finanse ediliyor, emperyalistler ve bölge gericileri tarafından silahlandırılıp eğitiliyorlar. Bunlar ve işbirliği yaptıkları Selefi ve Kaideciler sivil halka yönelik cinayetler işliyor, mezhep çatışması kışkırtıyorlar.

AKP ve emperyalizmin Suriye’deki gözdelerinin “demokrasi”yle ilgisi, Karzai veya Faysal rejimlerinden daha fazla değil. Yalanlar bu gerçeği nasıl karartabilir ki! Bugün Suriye’deki yegâne ilerici, yurtsever, elde demokrasi bayrağı taşıyan hareket, PYD’nin de bir parçası olduğu “Halkın Kurtuluşu ve Yenilenme için Değişim Cephesi”dir. O da Esad rejimine olduğu kadar, her tür emperyalist saldırıya, işgale karşı.

AKP diktatörlüğü, Suriye Baas rejiminin katliamlarını işgal için gerekçe gösteriyor. Oysa bu tip katliamları despotik Suudi rejimi de yaptı ve üstelik tanklarla bir başka ülkeye, Bahreyn’e girerek! AKP diktatörlüğü kitlesel katliamları işgal gerekçesi gösteriyorsa, Bahreyn’de katliam yapan Suudi krallığına, Irak’ta, Afganistan’da katliam yapan ABD emperyalistlerine, Yemen’de katliam yapan Salih diktatörlüğüne, Filistin’de katliam yapan Siyonist İsrail rejimine karşı savaş açmalı. Bu güçlerin katliamcılığına ses çıkarmayıp Suriye rejimine karşı savaş örgütlemesi, yetinmeyip işgal çağrısı yapması, açık ki AKP’nin emperyalist işbirlikçisi ve Kürt düşmanı yayılmacı istek ve gerici politikalarından kaynaklanmaktadır. AKP diktatörlüğünün kendisi Roboski’de Kürt köylülere kitlesel katliam uyguladı. Birbirinden katliamcılık bakımından pek de farklı olmayanların, bu gerekçeyle veya “insani nedenle işgal” çağrısı yapması sahtekârlıktan başka bir şey değil.

Demokrasi sorununa gelince... AKP diktatörlüğü Suriye’de rejimin meşruluğunu yitirdiğini, demokrasiye geçme yönündeki tavsiyeleri dinlemediğini ileri sürüyor ve bunu savaş gerekçesi sayarak Türkiye’nin “iç işi” görüyor. Bu yalanı da bizzat kendi tavrıyla kanıtlanıyor. Suudi krallığının ve AKP’nin andığımız diğer bazı müttefiki rejimlerin demokrasiyle ne ilgisi var? Politik hak ve özgürlüklere yönelik kapsamlı saldırganlığı, AKP’nin “demokrasi” gerekçesinin sahtekârlığını ortaya koyuyor. Ayrıca SUK’la yaptığı anlaşmayla Suriye Kürtlerine ulusal haklar tanınmaması şartını dayatan bizzat Erdoğan ve Davutoğlu ikilisidir. Kürtlerin ulusal hakları “demokrasi”nin temel taleplerinden biridir. AKP diktatörlüğünün derdinin demokrasi olmadığına şahit gerekir mi?

Haksız Savaşa Karşı Mücadele Sorunları

Türkiye’de, AKP, emperyalizm yanlısı ve emperyalizmin gölgesinde ‘demokratikleşme’ vaaz eden burjuva liberaller, sermaye oligarşisi, politik İslamcıların büyükçe bölümüne varan geniş bir cephe emperyalist gerici koalisyonun işgaline ortam hazırlamaya çalışıyor. Bu güçlerden şimdilik çekimser kalanlar ise “iç savaş”ın yeterince olgunlaşmadığını ve bu olgunlaşmanın beklenmesini öğütlüyorlar.

Politik İslamcı güçlerden çok azı doğrudan emperyalist-gerici yayılmacı savaşa karşı tavır alabilmektedir. Diğer yandan ABD emperyalizmine mesafeli duran bazı ulusalcı ve CHP gibi güçlerin, süreç ilerlediğinde Kürtlerin kazanacakları olası statüyü ve iktidar odağını bastırmak için savaş taraftarı olmaktan geri durmayacaklarını bekleyebiliriz.

Emekçi sol hareket içinde ise, emperyalist gerici savaşa karşı kararlılıkla mücadele eden, AKP diktatörlüğünün savaş macerasına karşı eylemlerde tutarlı bazı devrimci ve antifaşist parti ve gruplar, Suriye rejiminin halka karşı bir diktatörlük olduğu gerçeğini yok saymaktadırlar. Suriye’de devrimcileri bilinmeyen zindanlarda mahkemeye bile çıkarmadan uzun yıllar esir tutan, Kürt halkının en küçük meşru taleplerini dahi tanımayan Baas rejimine “antiemperyalist” payesi vermek, onu bu temelde desteklemek kaba bir “antiemperyalist” ittifak politikasıdır.

Geçen yüzyılın başında Lenin, ulusal burjuva hareketleri desteklemek için, onların emperyalistlere karşı uzlaşıcı konumdan mücadelesini yeterli görmeyerek, komünistlerin, işçi ve köylü emekçileri bağımsızca örgütlemesine özgürlük tanıyıp tanımamalarını diğer temel ölçüt sayıyor, ancak bu ikinci koşula uygun davranıyorlarsa desteklenmeleri gerektiğini vurguluyordu. Bugün emekçi sınıflarla “ulusal” burjuvazi arasındaki çelişki o dönemle kıyaslanamaz ölçüde derinleşmiş durumdadır. Suriye yönetimi, komünistlere, işçi ve emekçilere örgütlenme özgürlüğü tanımadığı gibi, dahası çelişkide olduğu ABD ve AB emperyalistlerinin saldırılarına karşı, “antiemperyalizmi”, diktatörlüklerini örtmek için kullanma becerisini göstermekte, gerektiğinde de diğer emperyalist güçlerle işbirliği yapmaktan geri durmamaktadırlar. Hatta özgün çıkarlarına dokunulmadığı ölçüde ABD ve AB emperyalistleriyle uzlaşma ve işbirliği yolunu da aramaktadırlar.

Komünistler ve tutarlı devrimciler, emperyalistlere mesafeli duran küçük devletlere yönelik emperyalist işgal ve gerici savaşlara karşı çıkar ve mücadele ederler. Ama bu rejimleri desteklemez ve ittifak politikası gütmezler. Bu ülkelerdeki devrimci ve ilerici güçlerin burjuva-gerici rejimlerinden bağımsız halk hareketlerini örgütlemeye çalışan ve bunu emperyalist işgale karşı mücadeleyle birleştiren parti ve güçlerin mücadelesini desteklerler.

Suriye Baas diktatörlüğü, bağımsız örgütlenme yapan Birleşik Komünist Partisi kadrolarını zindana atarken, kendi kuyrukçusu SKP’ye sınırlı çalışma ve vekil çıkarma hakkı tanımaktadır. Bu gerçeğe rağmen TKP’nin, “Sosyalizm Kazanacak” etkinliğine davet ettiği SKP Siyasi Bürosu sözcülerinden Abdullah Halil, Arap isyanlarından ilham alarak Esad diktatörlüğüne başkaldıran halkın “ABD emperyalizmi”nin desteğiyle ayaklandığını (oysa Suriye’de Mart 2011’de başlayan isyanın ilk iki ayı kesinlikle halk hareketidir) iddia etmiş, Esad diktatörlüğünü savunmuştur. Halil, “Suriye ordusu da yurtsever bir ordudur, onlara da destek vereceğiz” diyerek gerici rejime desteklerini net olarak açıklamıştır. TKP bu görüşe hiçbir eleştiri yöneltmeyerek Suriye sorununda Baas diktatörlüğüne destek olmayı onaylamıştır. Geçen yıllarda emperyalizme ve işbirlikçi AKP hükümetine karşı mücadele adına Türk burjuva milliyetçiliğini ve orduyu desteklediğini dikkate alırsak, Baas milliyeçiliğinin kuyrukçusu çizgiye destek vermesinde şaşılacak bir durum görmemek gerekir.

İran rejiminin temsilcisi Mehdi Hamadani’yi ise Halk Cephesi, “3. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu”na davet edip konuşturmakta bir sakınca görmedi. İran’ı temsilen davet edilen Mehdi Hamadani, İslami antiemperyalizm süsü vererek, katil İran rejiminin propagandasını yapabildi. Sempozyumu düzenleyen Halk Cephesi, antiemperyalizm adına İran emekçi sınıfları ve devrimci partileriyle, onları on yıllardır dinci faşist bir diktatörlük altında tutan, on binlercesini katleden İran rejimini adeta müttefik gören bakış açısına yuvarlanabildi.

Özgürlükler için ve emekçi sınıfların mücadelesinden koparılmış antiemperyalizmin varacağı yer milliyetçi burjuvaziye kuyrukçuluktan başka bir yer olamaz.

Suriye’ye savaş hazırlığı gerici cephenin savaş gücünün yetersizliği nedeniyle “ateşkes” uğrağında. Baas diktatörlüğü de, emperyalist gerici cephe de zaman kazanarak bu durumu her biri kendi lehine dönüştürmeye çalışıyor. Baas diktatörlüğü egemen emperyalist güçler cephesine karşı Rusya ve Çin’in diplomatik ve askeri yardımından da yararlanarak emperyalist saldırıyı olabilirse engellemeye, değilse kolay yenilmeyeceği koşullar elde etmeye çalışıyor.

Gerici ve emperyalist cephenin örgütlediği savaş askeri işgale dönüşmeden bile, Suriye halklarının mücadelesinin burjuvazi ve gericilikten bağımsızca gelişmesini sakatladı. Fakat yine de bağımsız halk hareketini geliştirerek ayaklanmaya dönüştürmek, emperyalist abluka ve saldırılara karşı mücadeleyi bununla birleştirmek tek doğru yoldur. Komünistler bu yolda yürüyen güçleri destekleyerek, onların sesi ve omuzdaşı olarak, emperyalist savaş hazırlığına, hırslı ve açgözlü AKP diktatörlüğünün savaş macerasına karşı mücadeleyi büyüteceklerdir.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi